Aplikácia, ktorá Vás spája s inými pacientkami žijúcimi s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi na Slovensku.

Pripojte sa ku komunite Focus Me!

© Pekic/iStock

Aplikácia, ktorá Vás spája s inými pacientkami žijúcimi s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi na Slovensku.

Pripojte sa ku komunite Focus Me!

 

 

Naša misia

Spoločnosť Roche pri vytváraní aplikácie Focus Me spolupracuje s pacientkami
žijúcimi s rakovinou prsníka, s odborníkmi z oblasti zdravotníctva a s pacientskými organizáciami. Cieľom aplikácie je poskytovanie personalizovanej digitálnej podpory pri Vašom každodennom boji s ochorením.

Focus Me Vám pomáha spájať sa s inými pacientkami s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi a pacientskými organizáciami, a získavať tak cennú podporu vo Vašom každodennom živote.

„Aplikácia Focus Me mi uľahčuje kontakt a komunikáciu s ostatnými pacientkami a dokonca občas aj vzájomné stretávanie.“

Janine, pacientka s rakovinou prsníka

„Dúfam, že aplikáciou spojíme čo najviac pacientok a že si tu každá nájde niečo, čo jej pomôže – niečo, čo jej poskytne odvahu alebo silu, uľahčí niektoré veci alebo poukáže na nové cesty a príležitosti.“

Annette, pacientka s rakovinou prsníka

„Ako zdravotná sestra dúfam, že budem schopná pomáhať pacientkam účinnejšie tým, že rýchlejšie rozpoznám a budem reagovať na ich problémy.”

Beatrice, onkologická sestra

„Táto aplikácia ponúka nové spôsoby, ako sa pacientky navzájom spájajú a vymieňajú si informácie.”

Dr. Nik Hauser, gynekológ

Najlepšie funkcie aplikácie Focus Me – buďte súčasťou komunity

Vaša súkromná funkcia chatu

Focus Me Vám umožňuje spájať sa s inými pacientkami žijúcimi s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi, aby ste sa mohli navzájom podporovať v každodennom živote.

→ cielené vyhľadávanie pacientok s rakovinou prsníka, ktoré majú podobné záujmy alebo žijú v podobných podmienkach ako Vy

→ skupinové chaty typu „jedna s jednou“ s ostatnými používateľmi aplikácie na témy ako je výživa, wellness, cvičenie, rodina atď.

Personalizovaný kalendár udalostí

Hľadáte podujatia na výmenu nápadov s inými pacientkami zasiahnutými touto chorobou? Focus Me Vám ponúka príležitosť spoznať rôzne druhy udalostí vo Vašej oblasti, aby ste zvládali ľahšie Váš každodenný život s ochorením. Napríklad:

♡ podujatia pacientskych organizácií
♡ záujmové skupiny pre pacientky, ako napríklad skupiny na zlepšenie pohody a well-beingu (športové/cvičebné skupiny, výživa atď.)
♡ kontinuálne vzdelávanie pacientov
♡ organizované stretnutia s cieľom výmeny skúseností s ostatnými pacientkami zasiahnutými chorobou

Všetky udalosti aplikácia Focus Me pred zverejnením potvrdí, aby sa zabezpečila kvalita jej obsahu.

Focus Me v skratke

Vytvorte si svoj  osobný profil

Komunikujte s ďalšími pacientkami

Pripojte sa ku skupinovým chatom s ostatnými pacientkami žijúcimi s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi

Nájdite si zaujímavé udalosti vo svojej oblasti a uložte si ich do kalendára

Tieto obrázky a chaty sú fiktívne a slúžia ako príklad

Pridaná hodnota pre pacientky s rakovinou prsníka a gynekologickými nádormi a pacientske organizácie

Focus Me pomáha pacientkam spájať sa s ostatnými s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi, s cieľom získať každodennú cennú podporu.

Focus Me usmerňuje pacientky s rakovinou prsníka alebo gynekologickými nádormi v rôznych štádiách liečby a naďalej ich podporuje v každodennom živote aj po liečbe. Keďže aplikácia podporuje komunikáciu medzi pacientkami navzájom, pacientky si môžu vytvárať cenné kontakty, komunikovať online a navzájom si poskytovať emocionálnu podporu. Focus Me tak pomáha pacientkam zabrániť tomu, aby sa so svojou chorobou cítili osamelo.

Webová platforma Ide o prsia poskytuje ďalšie cenné informácie pre pacientky. Nájdete ju na tomto linku.

Digitálna podpora pacientskych organizácií

Pacientske organizácie majú možnosť zobrazovať svoje vzdelávacie podujatia pre pacientky v kalendári podujatí aplikácie Focus Me ako spôsob pozvania a informovania pacientok.

Bezpečnosť údajov

Focus Me je bezpečné a chránené digitálne prostredie, ktoré spĺňa európske bezpečnostné normy. Údaje pacientov podliehajú prísnym bezpečnostným normám. Spoločnosť Roche nikdy nebude mať prístup k osobným alebo zdravotným údajom pacientov ani si ich nebude môcť zobraziť.

Pripojte sa ku komunite Focus Me!

– S podporou:

Poskytnite nám, prosím, Vašu spätnú väzbu!

Pomôžte nám zlepšovať aplikáciu tým, že napíšete na adresu [email protected]
Potrebujete podporu? [email protected]

Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovakia

M-SK-00001800
Dátum aktualizácie: apríl 2024

© 2023 Roche Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Táto webová stránka nie je určená na hlásenie nežiaducich účinkov. Podozrenie na nežiaduci účinok týkajúci sa produktu spoločnosti Roche môžete nahlásiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected], telefonicky na číslach +421 2 5263 8201 a +421 905 400 503 (24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle +421 2 52 635 015. Bližšie informácie o hlásení nežiaducich účinkov nájdete na https://www.roche.sk/kontakt/hlasenie-neziaducich-ucinkov. Podozrenia na nežiaduce účinky súvisiace s akýmkoľvek produktom môžete hlásiť prostredníctvom tlačiva na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo elektronicky https://portal.sukl.sk/eskadra/.