O nás

Roche Slovensko, s.r.o.

Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovakia

Táto webová stránka nie je určená na hlásenie nežiaducich účinkov. Podozrenie na nežiaduci účinok týkajúci sa produktu spoločnosti Roche môžete nahlásiť zaslaním e-mailu na adresu [email protected], telefonicky na číslach +421 2 5263 8201 a +421 905 400 503 (24-hodinová dostupnosť) alebo faxom na čísle +421 2 52 635 015.
Bližšie informácie o hlásení nežiaducich účinkov nájdete na https://www.roche.sk/kontakt/hlasenie-neziaducich-ucinkov. Podozrenia na nežiaduce účinky súvisiace s akýmkoľvek produktom môžete hlásiť prostredníctvom tlačiva na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk alebo elektronicky https://portal.sukl.sk/eskadra/.

M-SK-00001800
Dátum aktualizácie: apríl 2024

© 2023 Roche Slovensko s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Poskytnite nám, prosím, Vašu spätnú väzbu!

Pomôžte nám zlepšovať aplikáciu tým, že napíšete na adresu [email protected]
Potrebujete podporu? [email protected]